Entity Framework vynechání vlastnosti z mapování

Pokud máte třídu (class) a v ní vlastnost (property), kterou ale nechcete aby EF mapoval do databáze, jsou 2 možnosti:

1. možnost

Použít atribut

[NotMapped]

2. možnost pro Code First

V konstruktoru třídy, kterou používáte na mapování, použít

Ignore(a=>a.NazevVlastnosti);

Resp. modelBuilder.Entity<NazevTridy>().Ignore(a=>a.NazevVlastnosti);

Testováno na EF5, ale mělo by fungovat třeba i pro EF 4.1.