Mobilních uživatelů bude víc než uživatelů pc

Do roku 2015 přeroste počet uživatelů na mobilech počet uživatelů na platformě pc. Platí pro USA, pro Evropu to bude jistě platit také, pouze s menším až několikaletým zpožděním. Mezi mobilní zařízení se samozřejmě počítají i tablety. Není náhodou, že se výrobci snaží svůj software na tato zařízení sjednotit. Dělá to jak Apple se svým iOS, i Google s Androidem.

Mobilní zařízení tablet HTC Flyer

Trend je jasný a pro všechny podnikatele na internetu nevyhnutelný. Mobilní aplikace, popřípadě mobilní verze webu. Mobilní aplikace jsou ale mezi zkušenými uživateli oblíbenější, zejména kvůli lepší funkčnosti.

Roční nárůst počtu mobilních zařízení je 16,6% mezi roky 2010 – 2015.

Dalším zajímavým číslem je nárůst počtu uživatelů Internetu z 2 miliard v roce 2010 na 2,7 miliardy v roce 2015 (to je 40% světové populace).

Segment B2C se do roku 2015 globálně téměř zdvojnásobí. Ze 708 miliard USD (2010) na 1285 miliard USD (2015).

Online reklama si celosvětově polepší ze 70 miliard dolarů v roce 2010 na 138 miliard dolarů v roce 2015. Její podíl se mezi ostatními médii zvýší z 11,9% na 17,8%.

Všechna výše uvedená čísla platí pro USA nebo celosvětově, ale můžeme je chápat, s určitou rezervou, jako ukazatel budoucího vývoje v České republice, která trh v USA obvykle poměrně věrně kopíruje alespoň v základních trendech. Česká internetová populace sice už prakticky nemá kam růst, ale číslo se určitě zvýší, protože lidé budou k přístupu na internet používat právě i mobily, kromě stolního pc, a zcela jistě přibudou i stále oblíbenější tablety. Takže někteří uživatelé budou na Internet přistupovat i z více zařízení.

Kompletní zpráva IDC (v angličtině).