HTML6 nebude, CSS4 se připravuje

Také vás napadlo co bude následovat po HTML5? HTML5 je v současnosti pěkně “vyhypované” a zákazníci snad ani jiného nechtějí (také co jiného by měli chtít, že ano ;-). Kompletní specifikace ale ještě není tak úplně na světě a následkem je to, že ne úplně vše co by HTML5 mělo obsahovat lze používat.

Podobně jako s HTML5 je to s CSS3. CSS3, narozdíl od CSS2, není jedno velké doporučení, ale aby se CSS3 dalo používat co nejrychleji, bylo rozděleno do několika modulů, které jsou schvalovány/doporučovány samostatně. Výhodou je rychlejší uvedení do praxe.

Práce na CSS3 začala už v roce 1999! Tenkrát bylo schváleno CSS2. A pak že na Internetu je všechno rychlejší… Stav CSS3 je v současnosti následující. Pracuje se na asi 50 modulech, přitom pouze 3 jsou nyní schváleny (Selektory, Jmenné prostory a Barvy). Další jsou ve fázi Candidate Recommendation (kandidát na doporučení) jako je třeba Backgrounds and Colors (Pozadí), Media Queries a Multi-column Layout (vícesloupcový layout). Znamená to, že ani náhodou by se CSS3 dalo používat naplno při vývoji webových aplikací a dost věcí se v průběhu času bude i měnit. Mezi významější moduly ještě patří Box Model, Text Effects, 2D/3D Transformations, Animations a User Interface.

Podpora CSS3 a HTML5 je ze strany prohlížečů taky všelijaká. Každý podporuje něco a v každé verzi se to navíc mění, takže by nemělo smysl tu cokoli vypisovat. Velice užitečnou stránkou je HTML5 & CSS3 Support, i když ta taky nestíhá poslední vývoj. U Firefoxu zůstala u verze 4. Podporu prohlížečů pro HTML5 lze zjistit na dobře známém html5test. Jenom stručně shrnu výsledky pro listopad 2011: IE9141 bodů + 5 bonus, Opera 11.52286 bodů + 7 bonus, Safari 5.1.1293 bodů + 9 bonus,Firefox 8.0314 bodů + 9 bonus a nejlépe na tom je, nepřekvapivě, Chrome15.0.874.120 m (řekněme verze 15.0), který má 343 bodů + 13 bonus z celkového počtu 450 bodů. Aktualizace 9.12.2011: Opera 10.60 poskočila na 325 bodů + 9 bonus.

Přehledné výsledky najdete nahttp://html5test.com/results.html, ale jsou trošku pozadu za aktuálními verzemi většiny prohlížečů.

Je to špatně? Z pohledu vývoje webových stránek nedokončení HTML5 ani CSS3 až tolik nevadí. Většina online služeb přešla na průběžný vývoj, kdy se jednotlivé věci implementují, jakmile jsou k dispozici. Menší problémy to spíš způsobí firmám, které stále ještě používají vývojový cyklus zvaný “Big-Bang”, nebo jeho obdobu, kdy se udělá webová aplikace a na tu se pak další 3 roky nesáhne, pak se udělá úplně nová aplikace atd. atd. Od tohoto způsobu vývoje se buď už upustilo nebo postupně upouští ve prospěch malých iterací ve formě agilní tvorby webů. Je to i s ohledem na uživatele, kteří nemají rádi velké změny, které obvykle způsobí jejich problémy s používáním.

Ale vraťme se k HTML6. Když nebude, znamená to, že je konec s HTML? Verze 5 a dál nic? W3C chce u HTML5 zůstat. To znamená, že už dál nechce číslovat, ale chce zůstat u HTML, které se bude průběžně měnit bez číslování. Tohle zavání docela slušným chaosem. Už teď, třeba díky rychému vývojovému cyklu u Google Chrome, občas něco funguje, pak to nefunguje, aby to v následné verzi začalo opět fungovat. S masivním používáním JavaScriptu a různých JS frameworků, na které webové služby vyloženě spoléhají a bez nichž nefungují, to může být občas dost nepříjemné.

CSS4 je v současnosti v podobě ranného pracovního návrhu. Žádný z prohlížečů zatím CSS4 nepodporuje. Není se moc co divit, protože pracovní návrh, prozatím, obsahuje pouze selektory. Každopádně bude třeba oprášit znaky jako: $ ::, takže budeme psát $ol > li:only-child, pseudo selektory::first-line:hover apod. Polepšením si je psudo selektor :matches() a negace :not(), :enabled, :disabled, :checked. To v budoucnu docela usnadní práci. Nejžádanějším selektorem je “parent selector” např. $ul li.selected.